Pogoji in pravila uporabe

Pogoji in pravila uporabe spletne strani Izklicna-Cena.Net

1. Za uporabo spletnega mesta izklicna-cena.net se mora uporabnik strinjati s Pravili in pogoji uporabe izklicna-cena.net (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta  izklicna-cena.net. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani, ko želi ustvariti uporabniški račun ali uporabljati katero od storitev, ki jih nudi spletna stran izklicna-cena.net (newsletter in podobno). Nadaljnja uporaba spletnega mesta izklicna-cena.net, po objavi sprememb, pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Za uporabnike, ki imajo z upravljavcem spletnega mesta izklicna-cena.net (v nadaljevanju upravljavec) sklenjeno pogodbo, ta pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil.

2. Spletno mesto izklicna-cena.net svojim obiskovalcem in uporabnikom posreduje informacije o javnih dražbah. Dražbe vključujejo tudi informacije tretjih oseb oz. javnih ter poslovnih subjektov (kot so informacije o nepremičninah, pridobljene s pomočjo portala Geodetske uprave Slovenije), za napake katerih nismo odgovorni.

3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do spletnega mesta izklicna-cena.net. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

5. Upravljavec spletnega mesta izklicna-cena.net vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom spletnega mesta izklicna-cena.net nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer preko elektronske pošte, ki je obljavljena na spletnem mestu upravljalca (www.izklicna-cena.net).

6. Vsak uporabnik spletnega mesta izklicna-cena.net s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta izklicna-cena.net, pošiljanje elektronske pošte v skladu s 9. točko teh pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta izklicna-cena.net. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta  izklicna-cena.net.

7. Spletno mesto izklicna-cena.net, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost dražbenih podatkov, saj gre le za prevzemanje le teh.

8. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Izklicna-cena.net ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. 

9. Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu izklicna-cena.net, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi  izklicna-cena.net. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta izklicna-cena.net ali z zagotavljanjem storitve Upravljavca. Upravljavec se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta izklicna-cena.net.

10. Vsebina spletnega mesta izklicna-cena.net je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta  www.izklicna-cena.net, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano.

11. Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu  izklicna-cena.net, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.

12. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru  izklicna-cena.net, njen upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.  Izklicna-cena.net  si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala izklicna-cena.net.

13. Upravljavec spletnega mesta  izklicna-cena.net si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe izklicna-cena.net, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba spletnega mesta izklicna-cena.net  po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.izklicna-cena.net.

11.12.2013

Powered by Izklicna-Cena.Net ::: 2017 © Izklicna-Cena.net, avtorske pravice pridržane