Podravska

Prikaz: Seznam / Razpredelnica
Prikaži:
Razvrsti po:
Predmet prodaje je:  - Nepremičnina na naslovu Jezdarska ul.7, Maribor, katastrska občina..
93.082,77€
Predmet prodaje je nepremičnina:  - del stavbe 657-2560-8, v naravi prostori za stor..
118.300,00€
Predmet prodaje je nepremičnina:  - del stavbe 657-2560-7, v naravi poslovni prostor..
35.980,00€
Predmet prodaje je nepremičnina:  - del stavbe 657-2560-6, v naravi poslovni prostor..
37.450,00€
Predmet prodaje je nepremičnina:  - del stavbe 657-2560-5, v naravi poslovni prostor..
26.180,00€
Predmet prodaje je: - nepremičnina v k.o. 753 Slovenska Bistrica v lasti stečajnega dolžnika: Parce..
194.254,21€
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti stečajnega dolžnika: - Nepremičnina na naslovu Ti..
514.600,00€
Predmet prodaje je nepremičnina: - vpisana v ZK z ID znakom del stavbe 657-2476-102 k. o. 657 MARIB..
50.504,00€
Predmet prodaje je v eZK vpisan s sledečim ID znakom: - Parcela 392-559/15, - Parcela 392-559/16, ..
200.000,00€
Predmet prodaje je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Mariboru: - del stav..
349.500,00€
Predmet prodaje je nepremičnina:  - del stavbe 2 v stavbi 1425, k.o. 400 - Ptuj, v naravi ..
48.055,00€
Predmet prodaje je nepremičnina:  - del stavbe 1 v stavbi 1425, k.o. 400 - Ptuj, v naravi ..
152.180,00€
Prodaja se: - nepremičnina, ki je locirana v Zgornji Kungoti, na obrobju naselja pri medkrajevni ce..
192.120,00€
Prodaja se nepremično in premično premoženje stečajnega dolžnika, in sicer: - Nepremično premoženje..
110.000,00€
Predmet prodaje je: - posamezni del št. 132 v stavbi št. 1368 k.o. 657 - MARIBOR-GRAD (ID 5802..
84.000,00€
Predmet prodaje je:  - nepremičnine do celote ( delež 1/1 ) stavba št. 5151 k.o. Ptuj, ID..
Zbiranje ponudb
Predmet prodaje je:  - nepremičnina z ID znakom del stavbe 659-1438-2, katastrska občina ..
28.420,00€
Prodaja se nepremično premoženje, in sicer: - zemljišče, parc. št. 828/0, k.o. 659 Tabor (ID znak: ..
267.788,87€
Powered by Izklicna-Cena.Net ::: 2017 © Izklicna-Cena.net, avtorske pravice pridržane