Zemljišča in Parcele

Prikaz: Seznam / Razpredelnica
Prikaži:
Razvrsti po:
Prodaja se nepremičnina:  - ID znak 1756 880/2, v naravi kmetijsko zemljišče v izmer..
34.035,00€
Predmet prodaje je:  - Nepremičnina parc. št. 3005/2, k.o. 127 KROG (ID 2926385), v izmeri 1.1..
560,00€
Predmet prodaje je: - zemljišče ID znak: parcela 1734 1010/1, k.o. Ježica, v izmeri 388 m2, dejansk..
7.566,00€
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: - parc. št.: 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 410/3, 41..
90.099,21€
Predmet prodaje so: - nepremičnina z ID znakom parcela 716 2679/9 (stavbno zemljišče). Javne dra..
3.500,00€
Predmet prodaje so: - nepremičnini z ID znakom parcela 716 2679/1 in parcela 716 2679/2 (stavbni ze..
43.000,00€
Predmet prodaje je: - nepremičnina z ID znakom parcela 564 152/125 k. o. 564 Šentilj v Sl..
16.704,10€
Predmet prodaje so naslednje epremičnine: - ID znak parcela 768 821/10 - ID znak parcela 768 821/1..
100.000,00€
Predmet prodaje so nepremičnine: - parcela 4212/236 v izmeri 3.149 m2, k.o. Sežana - parcela 4212/..
110.000,00€
Predmet prodaje je nepremičnina v k.o. 2610 – Vanganel in sicer: - ID znak 2610-263/8-0, v lasti vs..
Zbiranje ponudb
Predmet prodaje so nepremičnine: - k.o. 196-OREHOVSKI VRH (ID 577689), parcela: 303/3 - k.o. 196-O..
25.000,00€
Predmet prodaje je nepremičnina:  - katastrska občina 717 FRAM parcela 567/2, v naravi&nb..
2.685,59€
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:  - parcela št. 1102/2 k.o. 1323 - VELIKI TRN ..
1.200,00€
Predmet prodaje so nepremičnine:  - parc. št. 805/3, 805/8, 805/9, 805/11, 805/13, 805/14..
112.500,00€
Predmet prodaje so nepremičnine nepremičnine v k.o. 449 – Ljubstava do celote (1/1), in sicer:: - p..
3.000,00€
Predmet prodaje sta nepremičnini, ki se prodajata kot celota: - ID znak 951 547/1 (Kmetijsko zemlji..
55.000,00€
Predmet prodaje je nepremičnina v k.o. Otovci, ki v naravi predstavlja gozd in sicer: - parcela št...
3.449,00€
Predmet prodaje so nepremičnine v k.o. Zavrh, ki v naravi predstavljajo kmetijska zemljišča in sicer..
3.382,51€
Powered by Izklicna-Cena.Net ::: 2017 © Izklicna-Cena.net, avtorske pravice pridržane