Nepremičnine

Podkategorije

Prikaz: Seznam / Razpredelnica
Prikaži:
Razvrsti po:
Predmet prodaje je nepremičnina: - ID znak 2636-494-9, v naravi dvosobno stanovanje (66,3 m2) ..
53.250,00€
Predmet prodaje so nepremičnine: - parc. št. 2488/5 k.o. 1443-Dvor, ki je v naravi delno kmeti..
45.000,00€
Predmet prodaje je nepremično premoženje in sicer: - katastrska občina 753 SLOVENSKA BISTRICA ..
127.000,00€
Predmet prodaje so nepremičnine: - poslovni objekt, ki stoji na parceli 75/11 – k.o. 676-Pekre..
283.500,00€
Predmet prodaje so: - nepremičnine vpisane v zemljiško knjigo ID znak: del stavbe 716-522-11 (..
20.000,00€
Prodaja se nepremičnina:  - ID znak 1756 882/1, v naravi kmetijsko zemljišče v izmer..
114.575,00€
Prodaja se nepremičnina:  - ID znak 1756 880/2, v naravi kmetijsko zemljišče v izmer..
34.035,00€
Predmet prodaje je nepremičnina:  - zemljiška parc. št. 400/27 k.o. 1709 - ŽELIMLJE, ID z..
Zbiranje ponudb
Predmet prodaje je nepremičnina:  - ID znak: parcela 74 287 – lastniški delež 1/1. N..
12.618,00€
Predmet prodaje je:  - nepremičnina, parc. št. 51/10, k.o. 283 – TOMAŽ, do 1/1, katere iz..
90.000,00€
Predmet prodaje so nepremičnine:  - ID znak parcela 2002 1178/280 v deležu 1/1, kar v nar..
2.862,00€
Predmet prodaje je:  - nepremičnina, ID znak: 850-1291-56, posamezni del št. 56 v stavbi št. 1..
17.000,00€
Prodajajo se nepremičnine: - nepremičnina z ID znakom 1869-965/2-0 , ki predstavlja parcelo številk..
52.000,00€
Predmet prodaje sta nepremičnini: - Posamezni del E-2, ki obsega 245/1000 parc. št. 99/2 ZGR in par..
63.384,97€
Predmet prodaje je nepremičnina z naslednjimi zemljiškoknjižnimi podatki: - posamezni del št. 44 v ..
34.000,00€
Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: - hiša na naslovu Pečovje 37, 3220 Štore, stavba št. 227..
21.537,61€
Predmet prodaje sta nepremičnini: - ID znak 2690 1001/3 in ID znak 2690 1001/1, v naravi stano..
106.000,00€
Predmet prodaje je:  - parc. št. 803/1 - pozidano zemljišče - stanovanjska stavba in pomo..
63.920,37€
Powered by Izklicna-Cena.Net ::: 2017 © Izklicna-Cena.net, avtorske pravice pridržane